Paslaugų teikimo taisyklės

1. Įvadas
1.1 Paslaugų teikimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato teises, pareigas ir atsakomybę tarp Glomi.lt svetainės lankytojų (toliau – „Vartotojas“) ir paslaugų teikėjo bei Glomi.lt svetainės operatoriaus Stella lumina, MB („Glomi.lt“, „svetainė“).
1.2 Naudodamasis Glomi.lt svetaine ir užsisakydamas prekes bei paslaugas Vartotojas patvirtina, kad įdėmiai perskaitė šias Taisykles ir sutinka laikytis jose išdėstytų sąlygų.

2. Bendrosios nuostatos
2.1 Vartotojas įsipareigoja naudotis Glomi.lt paslaugomis ir produktais tik teisėtais tikslais ir tik taip, kaip numatyta naudojimosi instrukcijoje.
2.2 Vartotojas neturi teisės kopijuoti, parduoti ar naudoti komerciniais tikslais informacijos, pateiktos Glomi.lt (įskaitant bet neapsiribojant: tekstus, nuotraukas bei kitą pateiktą informaciją). Tokia teisė gali būti suteikta tik išankstiniu Glomi.lt rašytiniu sutikimu.

3. Informacija apie prekes ir paslaugas
3.1 Glomi.lt stengiasi užtikrinti kuo tikslesnį informacijos apie prekes, jų sudėtį bei naudojimą pateikimą svetainėje.
3.2 Glomi.lt turi teisę bet kada pakeisti ar papildyti prekių informaciją, pristatymo būdus, numatomus laikus bei kainas be išankstinio pranešimo Vartotojui.
3.3 Prekių spalva ar kai kurie dizaino elementai gali skirtis nuo realaus produkto dėl monitoriaus nustatymų ar kitų techninių savybių.
3.4 Glomi.lt neatsako, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami ar naujausia.
3.5 Jei Glomi.lt svetainėje pateikta informacija nėra tiksli ar nesutampa su gamintojo informacija ant pakuotės, laikoma, kad tikroji informacija yra ant gaminio pakuotės. Šios klaidos atveju, jei Vartotojas randa jam nepriimtinų atitikimų, jis gali grąžinti neatidarytą prekę nepažeistoje pakuotėje pagal Glomi.lt „Grąžinimo“ skiltyje numatytą procesą.
3.6 Vartotojas prieš panaudodamas įsigytą prekę įsipareigoja patikrinti gautos prekės informaciją ant pakuotės. Laikoma, kad prekės sudėtis ir pateikta informacija Vartotojui yra priimtina nuo pakuotės atidarymo momento.

4. Glomi.lt paslaugų teikimo ir užsakymų vykdymo įsipareigojimai
4.1 Glomi.lt įsipareigoja Vartotojo įsigytas prekes pristatyti Vartotojo pirkimo metu pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės
4.2 Jei Glomi.lt dėl nenumatytų aplinkybių negali pristatyti prekių Vartotojo pasirinktu būdu, arba prekė yra išparduota, Vartotojui grąžinami sumokėti pinigai ir užsakymas atšaukiamas.
4.3 Užsakymas bei pristatymo būdas gali būti pakeistas abipusiu šalių sutarimu.

5. Vartotojo įsipareigojimai
5.1 Vartotojas įsipareigoja sumokėti už įsigytas prekes Glomi.lt atsiskaitymo žingsnyje numatyta tvarka.
5.2 Vartotojas sutinka, kad atsiskaitymo metu jo pasirinktas pristatymo būdas jam yra priimtinas. Vartotojui atsisakius priimti prekes pristatytas pačio pasirinktu būdu, Glomi.lt turi teisę reikalauti padengti prekių grąžinimo išlaidas.
5.3 Keičiant užsakymą ar pristatymo būdą abipusiu sutarimu, papildomas išlaidas turi padengti Vartotojas, nebent iš anksto sutariama kitaip.
5.4 Prekių gavimo metu Vartotojas privalo patikrinti siuntos ir prekių būklę. Vartotojui priėmus prekę yra laikoma, kad dėl siuntos būklės pretenzijų nėra.

6. Užsakymo suformavimas ir apmokėjimas
6.1 Vartotojas gali užsakyti prekes suvedęs reikalingus pristatymui ir apmokėjimui duomenis (įskaitant vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą).
6.2 Vartotojas gali patogiau sekti ir administruoti savo užsakymus savanoriškai susikurdamas savo Vartotojo paskyrą Glomi.lt svetainėje. Ši paskyra nėra būtina norint atlikti užsakymą.
6.3 Sandoris laikomas pradėtu Vartotojui atlikus pilną mokėjimą už savo užsakytas prekes.
6.4 Sandorio vykdymo metu Glomi.lt pateikia papildomą informaciją apie statusą, mokėjimus ir pristatymą el. paštu ir (arba) telefonu.
6.5 Galutinė užsakymo suma yra nurodoma prieš atsiskaitant ir apima prekių kainą, pristatymo išlaidas ir mokesčius. Visi mokėjimai turi būti atlikti valiuta, kuria nurodytos kainos ir galutinė apmokėjimo suma.
6.6 Įvykus techninei mokėjimo klaidai, atvejai sprendžiami individualiai, pagal pinigų gavimo ar negavimo faktą.

7. Prekių pristatymas ir grąžinimas
7.1 Glomi.lt pristato prekes visoje Lietuvoje išskyrus Kuršių Neriją.
7.2 Glomi.lt įsipareigoja išsiųsti prekes Vartotojo pasirinktu būdu ir adresu, bet neatsako už pristatmo tarpininko vėlavimą, klaidas ar praradimus.
7.3 Glomi.lt neatsako už prekių pristatymą, kai Vartotojas nurodo neteisingą pristatymo informaciją.
7.4 Kokybiškos nenaudotos prekės nepažeistose, tvarkingose, nepraradusiose prekinės išvaizdos pakuotėse gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos pagal Glomi.lt svetainėje skiltyje „Grąžinimas“ nurodytą tvarką. Vartotojas įsipareigoja grąžinamą prekę supakuoti taip, kad ši pasiektu Glomi.lt atitinkanti išvardytus reikalavimus.
7.5 Nekokybiškos prekės gali būti grąžinamos prieš tai Vartotojui susisiekus su Glomi.lt ir pateikus prekės nekokybiškumo dėl gamintojo ar Glomi.lt kaltės įrodymus.
7.6 Grąžinimo procedūra ir sąlygos nustatomos atsižvelgiant į konkrečią situaciją ir taikomus teisės aktus.
7.7 Jei grąžinamos kokybiškos prekės patenka į negrąžinamų prekių sąrašą pagal Mažmeninės prekybos taisykles (pvz.: parfumerijos, kosmetikos ir higienos prekės, kurių pakuotės buvo pažeistos ir kt.), turi būti gautas Glomi.lt sutikimas tokiam grąžinimui vykdyti.
7.8 Sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami per 7 darbo dienas nuo tos dienos, kai grąžinamos prekės pasiekia Glomi.lt. Pirkėjas apmoka siuntimo išlaidas, kurios nėra grąžinamos.
7.9 Glomi.lt kompensuoja siuntimo išlaidas už grąžintas nekokybiškas prekes.
7.10 Glomi.lt gali atsisakyti priimti Vartotojo grąžinamas prekes ir grąžinti pinigus, jei nebuvo laikomasi grąžinimo sąlygų.

8. Kainos
8.1 Prekių kainos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
8.2 Prekių kainos nurodomos eurais.
8.3 Apskaičiuojant kainas PVM nėra išskiriamas.
8.4 Specialūs pasiūlymai, akcijos, nuolaidos ir dovanos nesisumuoja, nebent yra nurodyta kitaip.
8.5 Specialūs pasiūlymai, akcijos, nuolaidos ir dovanos gali būti keičiami ar nutraukiami be išankstinio įspėjimo.
8.6 Nemokamos dovanos ir mėginiai nėra grąžinamos ir (ar) keičiamos į kitą produktą ar pinigus.

9. Asmens duomenys ir jų tvarkymas
9.1 Informacija apie asmens duomenis, slapukus ir jų naudojimą galite rasti mūsų Privatumo politikoje.

10. Atsakomybės ribojimas
10.1 Glomi.lt neatsako už bet kokius tiesioginius, netiesioginius ar atsitiktinius ar nuostolius, praradimus ar žalą, atsiradusią dėl Vartotojo naudojimosi mūsų internetine parduotuve arba jos turiniu, įskaitant bet kokias prekių ar paslaugų įsigijimo klaidas ar sutrikimus.
10.2 Šioje svetainėje esanti medžiaga pateikiama tik bendrai informacijai ir ja neturėtų būti remiamasi ar ji neturėtų būti naudojama kaip vienintelis pagrindas priimant sprendimus nepasikonsultavus su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar savalaikiais informacijos šaltiniais. Bet koks pasitikėjimas šioje svetainėje esančia medžiaga yra pačio Vartotojo rizika.
10.3 Trečiųjų šalių nuorodos Glomi.lt svetainėje gali nukreipti į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra susijusios su šia svetaine. Glomi.lt neatsako už tokio turinio ar tikslumo tikrinimą ar vertinimą, negarantuoja ir neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią trečiųjų šalių medžiagą ar svetaines ar bet kokią kitą trečiųjų šalių medžiagą, produktus ar paslaugas.

11. Reglamentuojantys teisės aktai
11.1 Šios Taisyklės ir bet kokios atskiros sutartys, pagal kurias Vartotojui yra teikiamos paslaugas, yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos įstatymus.

12. Baigiamosios nuostatos
12.1 Šios Taisyklės laikomos galiojančiomis tol, kol Vartotojas naudojasi Glomi.lt svetaine ir teikiamomis paslaugomis.
12.2 Bet kokios Taisyklių nuostatos, kurios bus nustatytos neteisėtos arba negalios, neįtakoja kitų nuostatų galiojimo.
12.3 Glomi.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį, Vartotojas įsipareigoja savarankiškai stebėti svetainės turinį šių pakeitimų atžvilgiu.
12.4 Glomi.lt pasilieka teisę bet kada keisti arba pakeisti šias Taisykles. Atnaujintos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje.
12.5 Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).
12.6 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Gauk nuolaidas tiesiai į el. paštą!

Skirk sekundę prenumeratai ir sužinok apie akcijas anksčiau!

Nemokamas pristatymas Nemokamas pristatymas
Užsakymams vos nuo 30 EUR
Greitas siuntimas Greitas siuntimas
Išsiųsime per vieną darbo dieną
Atsiskaitymas Patogus atsiskaitymas
Banku, kortele, Apple ir Google Pay